พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 กันยายน 2019 / สินค้ากำหนดส่งประมาณ ธันวาคม 2019

420 BAHT
พรีออเดอร์

Product : Armabianca
Specifications
Size: Main Part: Approx. H94mm x W82mm, Base: Approx. H30mm x W70mm
Material: Acrylic

q select pid from dex_product where pid<>'23959' and ( pcharacter='590' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22467,20527,20483,21166,23965,20513,21515,20512,20536,20519,20514,21199,20482,20356,21514,22172,23963,20506 Array ( [0] => 22467 [1] => 20527 [2] => 20483 [3] => 21166 [4] => 23965 [5] => 20513 [6] => 21515 [7] => 20512 [8] => 20536 [9] => 20519 [10] => 20514 [11] => 21199 [12] => 20482 [13] => 20356 [14] => 21514 [15] => 22172 [16] => 23963 [17] => 20506 )