พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 กันยายน 2019 / สินค้ากำหนดส่งประมาณ ธันวาคม 2019

420 BAHT
พรีออเดอร์

Product : Armabianca
Specifications
Size: Main Part: Approx. H110mm x W80mm, Base: Approx. H30mm x W70mm
Material: Acrylic

q select pid from dex_product where pid<>'23958' and ( pcharacter='590' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20526,20357,22466,21199,21517,20520,20523,22172,20522,23960,21865,20359,22170,20524,20518,20536,21158,20483 Array ( [0] => 20526 [1] => 20357 [2] => 22466 [3] => 21199 [4] => 21517 [5] => 20520 [6] => 20523 [7] => 22172 [8] => 20522 [9] => 23960 [10] => 21865 [11] => 20359 [12] => 22170 [13] => 20524 [14] => 20518 [15] => 20536 [16] => 21158 [17] => 20483 )