พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 กันยายน 2019 / สินค้ากำหนดส่งประมาณ ธันวาคม 2019

310 BAHT

Product : Armabianca
Specifications
Size: Approx. H55mm x W120mm
Material: Acrylic

q select pid from dex_product where pid<>'23956' and ( pcharacter='355' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21313,22932,15880,13557,22138,21545,15561,23861,15164,22139,18141,13627,13629,13632,23327,13630,21312,23841 Array ( [0] => 21313 [1] => 22932 [2] => 15880 [3] => 13557 [4] => 22138 [5] => 21545 [6] => 15561 [7] => 23861 [8] => 15164 [9] => 22139 [10] => 18141 [11] => 13627 [12] => 13629 [13] => 13632 [14] => 23327 [15] => 13630 [16] => 21312 [17] => 23841 )