พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 กันยายน 2019 / สินค้ากำหนดส่งประมาณ ธันวาคม 2019

420 BAHT

Product : Armabianca
Specifications
Set of 4 Clips
Size: Approx. H29mm x W34mm
Material: Acrylic
Details
*Set of 4 Clips

q select pid from dex_product where pid<>'23954' and ( pcharacter='355' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17243,23860,22138,22932,21313,22931,17665,21105,23956,23327,15164,23857,23861,13628,23957,13627,21545,21312 Array ( [0] => 17243 [1] => 23860 [2] => 22138 [3] => 22932 [4] => 21313 [5] => 22931 [6] => 17665 [7] => 21105 [8] => 23956 [9] => 23327 [10] => 15164 [11] => 23857 [12] => 23861 [13] => 13628 [14] => 23957 [15] => 13627 [16] => 21545 [17] => 21312 )