พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 12 พฤศจิกายน 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ พฤษภาคม 2020

12,000 BAHT
พรีออเดอร์

Product : Vertex
Specifications
Pre-painted Complete Figure
Scale: 1/7
Size: Approx. H350mm
Material: PVC/ABS
Details
Sculptor, Cooperation: Yuki Ishiyama / Seito Yanagawa

The archer "Elf" from the MMORPG online game "Mu Online" is turned to a figure.
Her armors and wings with dedicate details are successfully recreated by a hybrid and complicated digital sculpting technique under Yuki Ishiyama's craftsmanship who is famous in top level of figure sculpting and production supervising.
The figure shows an impressive volume that it has approx. 350mm tall and in 250mm depth when the "Wings of Light" which are made of clear part are attached.
The dynamic pose that Elf is ready to shoot an arrow is flawless from any angle.

q select pid from dex_product where pid<>'23950' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20263,3198,5502,21879,7220,6900,22040,19503,851,11085,258,7588,16130,12458,3911,23288,6417,4948 Array ( [0] => 20263 [1] => 3198 [2] => 5502 [3] => 21879 [4] => 7220 [5] => 6900 [6] => 22040 [7] => 19503 [8] => 851 [9] => 11085 [10] => 258 [11] => 7588 [12] => 16130 [13] => 12458 [14] => 3911 [15] => 23288 [16] => 6417 [17] => 4948 )