พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."

q select pid from dex_product where pid<>'23943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9378,8356,5690,5638,4854,1466,12489,14641,8261,23854,14460,22848,22606,20105,18133,14529,7327,8251 Array ( [0] => 9378 [1] => 8356 [2] => 5690 [3] => 5638 [4] => 4854 [5] => 1466 [6] => 12489 [7] => 14641 [8] => 8261 [9] => 23854 [10] => 14460 [11] => 22848 [12] => 22606 [13] => 20105 [14] => 18133 [15] => 14529 [16] => 7327 [17] => 8251 )