พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."

q select pid from dex_product where pid<>'23943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1485,12825,22061,6060,7775,486,6600,18119,23815,10705,4700,9214,19396,5631,24257,5243,24169,2884 Array ( [0] => 1485 [1] => 12825 [2] => 22061 [3] => 6060 [4] => 7775 [5] => 486 [6] => 6600 [7] => 18119 [8] => 23815 [9] => 10705 [10] => 4700 [11] => 9214 [12] => 19396 [13] => 5631 [14] => 24257 [15] => 5243 [16] => 24169 [17] => 2884 )