พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."

q select pid from dex_product where pid<>'23943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17404,10236,23754,6417,22182,16165,6745,21698,17035,24619,24458,23365,16121,5703,3032,8836,23120,21648 Array ( [0] => 17404 [1] => 10236 [2] => 23754 [3] => 6417 [4] => 22182 [5] => 16165 [6] => 6745 [7] => 21698 [8] => 17035 [9] => 24619 [10] => 24458 [11] => 23365 [12] => 16121 [13] => 5703 [14] => 3032 [15] => 8836 [16] => 23120 [17] => 21648 )