พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."

q select pid from dex_product where pid<>'23943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10847,17850,14346,24784,20295,7435,8938,20063,10636,11872,24313,19178,10158,24769,24314,23486,15828,22942 Array ( [0] => 10847 [1] => 17850 [2] => 14346 [3] => 24784 [4] => 20295 [5] => 7435 [6] => 8938 [7] => 20063 [8] => 10636 [9] => 11872 [10] => 24313 [11] => 19178 [12] => 10158 [13] => 24769 [14] => 24314 [15] => 23486 [16] => 15828 [17] => 22942 )