พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."
 

q select pid from dex_product where pid<>'23942' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10679,23759,5506,5658,6575,5804,12479,15958,14320,22492,9336,11194,2753,6503,2241,5691,20934,5689 Array ( [0] => 10679 [1] => 23759 [2] => 5506 [3] => 5658 [4] => 6575 [5] => 5804 [6] => 12479 [7] => 15958 [8] => 14320 [9] => 22492 [10] => 9336 [11] => 11194 [12] => 2753 [13] => 6503 [14] => 2241 [15] => 5691 [16] => 20934 [17] => 5689 )