พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."
 

q select pid from dex_product where pid<>'23942' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4347,24735,2997,5132,2855,3354,2696,22213,24738,487,8558,8405,24131,6476,261,24372,5687,23083 Array ( [0] => 4347 [1] => 24735 [2] => 2997 [3] => 5132 [4] => 2855 [5] => 3354 [6] => 2696 [7] => 22213 [8] => 24738 [9] => 487 [10] => 8558 [11] => 8405 [12] => 24131 [13] => 6476 [14] => 261 [15] => 24372 [16] => 5687 [17] => 23083 )