พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."
 

q select pid from dex_product where pid<>'23942' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3033,11466,22851,9969,9777,5678,15770,14134,2731,5906,13378,22286,6637,6626,3635,23987,14475,10529 Array ( [0] => 3033 [1] => 11466 [2] => 22851 [3] => 9969 [4] => 9777 [5] => 5678 [6] => 15770 [7] => 14134 [8] => 2731 [9] => 5906 [10] => 13378 [11] => 22286 [12] => 6637 [13] => 6626 [14] => 3635 [15] => 23987 [16] => 14475 [17] => 10529 )