พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23941' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20468,23411,22150,20471,11776,21590,11774,21338,23644,21807,22417,21584,21587,19531,11772,23029,20469,21588 Array ( [0] => 20468 [1] => 23411 [2] => 22150 [3] => 20471 [4] => 11776 [5] => 21590 [6] => 11774 [7] => 21338 [8] => 23644 [9] => 21807 [10] => 22417 [11] => 21584 [12] => 21587 [13] => 19531 [14] => 11772 [15] => 23029 [16] => 20469 [17] => 21588 )