พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23941' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20469,11772,22150,23411,21338,21587,22417,21807,23420,23029,21590,23644,20468,11775,21584,19531,20471,21589 Array ( [0] => 20469 [1] => 11772 [2] => 22150 [3] => 23411 [4] => 21338 [5] => 21587 [6] => 22417 [7] => 21807 [8] => 23420 [9] => 23029 [10] => 21590 [11] => 23644 [12] => 20468 [13] => 11775 [14] => 21584 [15] => 19531 [16] => 20471 [17] => 21589 )