พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23941' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23420,20470,24716,23644,21590,21587,21584,11775,21588,20471,25189,21589,22417,23411,23029,21807,22150,20468 Array ( [0] => 23420 [1] => 20470 [2] => 24716 [3] => 23644 [4] => 21590 [5] => 21587 [6] => 21584 [7] => 11775 [8] => 21588 [9] => 20471 [10] => 25189 [11] => 21589 [12] => 22417 [13] => 23411 [14] => 23029 [15] => 21807 [16] => 22150 [17] => 20468 )