พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1100 BAHT
พรีออเดอร์

Yui Ninomiya brings the debut album.

q select pid from dex_product where pid<>'23940' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24141,22050,15787,18132,479,21687,23014,24728,21660,24665,3200,20969,6146,6687,20906,13090,16417,11755 Array ( [0] => 24141 [1] => 22050 [2] => 15787 [3] => 18132 [4] => 479 [5] => 21687 [6] => 23014 [7] => 24728 [8] => 21660 [9] => 24665 [10] => 3200 [11] => 20969 [12] => 6146 [13] => 6687 [14] => 20906 [15] => 13090 [16] => 16417 [17] => 11755 )