พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1100 BAHT
พรีออเดอร์

Yui Ninomiya brings the debut album.

q select pid from dex_product where pid<>'23940' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2730,23085,14460,3986,19049,23709,8028,5177,22773,2388,20835,16106,4854,3800,21605,5401,19313,23551 Array ( [0] => 2730 [1] => 23085 [2] => 14460 [3] => 3986 [4] => 19049 [5] => 23709 [6] => 8028 [7] => 5177 [8] => 22773 [9] => 2388 [10] => 20835 [11] => 16106 [12] => 4854 [13] => 3800 [14] => 21605 [15] => 5401 [16] => 19313 [17] => 23551 )