พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 พฤศจิกายน 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ มีนาคม 2020

4,200 BAHT
4620 BAHT
พรีออเดอร์

  • Product size: Tall: 180mm / 7.08"inch
  • Material: ABS, PVC

Set Content

・ Body
・ 3 types of wrist replacement left and right
・ Light effect left and right (with wrist)
・ Light bullet effect right (with wrist)
・ Exclusive pedestal set

q select pid from dex_product where pid<>'23891' and ( pcharacter='558' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11781,21063,21461,21733,14317,5536,22232,11782,3977,10913,20054,22098,7165,17366,24165,9709,22099,12899 Array ( [0] => 11781 [1] => 21063 [2] => 21461 [3] => 21733 [4] => 14317 [5] => 5536 [6] => 22232 [7] => 11782 [8] => 3977 [9] => 10913 [10] => 20054 [11] => 22098 [12] => 7165 [13] => 17366 [14] => 24165 [15] => 9709 [16] => 22099 [17] => 12899 )