พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 ธันวาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤษภาคม 2020

3,720 BAHT
4100 BAHT
พรีออเดอร์

【Set content】
PVC figure body, ABS pedestal

[Product Material]
PVC, ABS

[Product size]
Son Goku Height: 50mm
Pan Height: 65mm
Trunks Height: 80mm
Gill Height: 32mm
Space Pod Height: 150mm

[Target age]
15 years old and over

q select pid from dex_product where pid<>'23884' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20592,13403,13390,16434,18358,14733,8427,18361,23040,15838,6568,9152,10867,13401,8652,19838,20591,15885 Array ( [0] => 20592 [1] => 13403 [2] => 13390 [3] => 16434 [4] => 18358 [5] => 14733 [6] => 8427 [7] => 18361 [8] => 23040 [9] => 15838 [10] => 6568 [11] => 9152 [12] => 10867 [13] => 13401 [14] => 8652 [15] => 19838 [16] => 20591 [17] => 15885 )