พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 ธันวาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤษภาคม 2020

3,720 BAHT
4100 BAHT
พรีออเดอร์

【Set content】
PVC figure body, ABS pedestal

[Product Material]
PVC, ABS

[Product size]
Son Goku Height: 50mm
Pan Height: 65mm
Trunks Height: 80mm
Gill Height: 32mm
Space Pod Height: 150mm

[Target age]
15 years old and over

q select pid from dex_product where pid<>'23884' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18650,21275,14721,18357,22707,10061,19429,7379,9983,14962,6951,14736,19428,13404,13405,9156,16434,18928 Array ( [0] => 18650 [1] => 21275 [2] => 14721 [3] => 18357 [4] => 22707 [5] => 10061 [6] => 19429 [7] => 7379 [8] => 9983 [9] => 14962 [10] => 6951 [11] => 14736 [12] => 19428 [13] => 13404 [14] => 13405 [15] => 9156 [16] => 16434 [17] => 18928 )