มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23858' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21582,16321,4402,13,20576,16185,18583,23110,18717,5110,18907,10423,11727,22266,9639,2215,20454,2181 Array ( [0] => 21582 [1] => 16321 [2] => 4402 [3] => 13 [4] => 20576 [5] => 16185 [6] => 18583 [7] => 23110 [8] => 18717 [9] => 5110 [10] => 18907 [11] => 10423 [12] => 11727 [13] => 22266 [14] => 9639 [15] => 2215 [16] => 20454 [17] => 2181 )