สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23855' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12866,18972,21325,18475,17431,22410,24723,19061,21021,14447,23397,1398,11630,9766,14445,21343,1390,24442 Array ( [0] => 12866 [1] => 18972 [2] => 21325 [3] => 18475 [4] => 17431 [5] => 22410 [6] => 24723 [7] => 19061 [8] => 21021 [9] => 14447 [10] => 23397 [11] => 1398 [12] => 11630 [13] => 9766 [14] => 14445 [15] => 21343 [16] => 1390 [17] => 24442 )