พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Outro theme of the anime series "The Qwaser of Stigmata II" sung by Shoujo Byou.

q select pid from dex_product where pid<>'2382' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6501,4696,1480,10164,8715,2238,10272,6059,2732,18601,22940,22193,14111,1484,24335,24680,22881,21971 Array ( [0] => 6501 [1] => 4696 [2] => 1480 [3] => 10164 [4] => 8715 [5] => 2238 [6] => 10272 [7] => 6059 [8] => 2732 [9] => 18601 [10] => 22940 [11] => 22193 [12] => 14111 [13] => 1484 [14] => 24335 [15] => 24680 [16] => 22881 [17] => 21971 )