พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Outro theme of the anime series "The Qwaser of Stigmata II" sung by Shoujo Byou.

q select pid from dex_product where pid<>'2382' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14130,21377,1572,22278,9215,9330,3873,23814,21792,3647,23365,21975,10158,6413,11174,2379,1323,1095 Array ( [0] => 14130 [1] => 21377 [2] => 1572 [3] => 22278 [4] => 9215 [5] => 9330 [6] => 3873 [7] => 23814 [8] => 21792 [9] => 3647 [10] => 23365 [11] => 21975 [12] => 10158 [13] => 6413 [14] => 11174 [15] => 2379 [16] => 1323 [17] => 1095 )