มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23768' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2185,16224,16012,22292,23309,49,13874,10029,22694,24110,16208,10600,22359,20570,18298,17509,5948,13947 Array ( [0] => 2185 [1] => 16224 [2] => 16012 [3] => 22292 [4] => 23309 [5] => 49 [6] => 13874 [7] => 10029 [8] => 22694 [9] => 24110 [10] => 16208 [11] => 10600 [12] => 22359 [13] => 20570 [14] => 18298 [15] => 17509 [16] => 5948 [17] => 13947 )