มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23762' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1830,24930,8472,24479,18904,4406,23811,8042,22262,4400,17506,20495,24473,21599,10054,22688,8867,16210 Array ( [0] => 1830 [1] => 24930 [2] => 8472 [3] => 24479 [4] => 18904 [5] => 4406 [6] => 23811 [7] => 8042 [8] => 22262 [9] => 4400 [10] => 17506 [11] => 20495 [12] => 24473 [13] => 21599 [14] => 10054 [15] => 22688 [16] => 8867 [17] => 16210 )