มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23761' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22717,22684,9109,13918,20496,14682,13934,21250,13870,5010,18313,11080,13883,19834,1798,9978,13550,18857 Array ( [0] => 22717 [1] => 22684 [2] => 9109 [3] => 13918 [4] => 20496 [5] => 14682 [6] => 13934 [7] => 21250 [8] => 13870 [9] => 5010 [10] => 18313 [11] => 11080 [12] => 13883 [13] => 19834 [14] => 1798 [15] => 9978 [16] => 13550 [17] => 18857 )