มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23761' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21111,21256,8299,16186,17506,5213,20574,4124,23831,24675,2184,1831,20565,11718,23052,18717,18583,4391 Array ( [0] => 21111 [1] => 21256 [2] => 8299 [3] => 16186 [4] => 17506 [5] => 5213 [6] => 20574 [7] => 4124 [8] => 23831 [9] => 24675 [10] => 2184 [11] => 1831 [12] => 20565 [13] => 11718 [14] => 23052 [15] => 18717 [16] => 18583 [17] => 4391 )