พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 ธันวาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มีนาคม 2020

2,400 BAHT
2640 BAHT
พรีออเดอร์

“HUG! "Pretty Cure" from Cure Ange & Cure Etoile-Mother Heart Style-"Cutie Figure" is commercialized exclusively for Premium Bandai!

"Cutie figure" is a colored figure (with pedestal) of about 10 cm that has been commercialized in the Pretty Cure series. This is a popular series that focuses on poses and character reproducibility. This bullet will finally commercialize Cure Ange & Cure Etoile-Mother Heart Style.

【set content】
-2 colored figures (1 type)
1. Cure Ange Mother Heart Style
2. Cure Etoile Mother Heart Style
-2 pedestals
● 1 gum (soda flavor)

[Material]
Figure: PVC, ABS
Pedestal: ABS

[Target age]
3 years old or older

【size】
H about 100mm x W about 65mm
 

q select pid from dex_product where pid<>'23723' and ( pcharacter='194' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15851,13612,23284,22863,11494,22791,23283,22795,19077,23278,15855,23282,19882,15852,23281,21411,22793,23277 Array ( [0] => 15851 [1] => 13612 [2] => 23284 [3] => 22863 [4] => 11494 [5] => 22791 [6] => 23283 [7] => 22795 [8] => 19077 [9] => 23278 [10] => 15855 [11] => 23282 [12] => 19882 [13] => 15852 [14] => 23281 [15] => 21411 [16] => 22793 [17] => 23277 )