มีสินค้า

260 BAHT
395 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23692' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23677,24857,23456,24883,23676,23689,23678,23414,24858,24965,24886,23424,23675,24795,23691,23413,23690 Array ( [0] => 23677 [1] => 24857 [2] => 23456 [3] => 24883 [4] => 23676 [5] => 23689 [6] => 23678 [7] => 23414 [8] => 24858 [9] => 24965 [10] => 24886 [11] => 23424 [12] => 23675 [13] => 24795 [14] => 23691 [15] => 23413 [16] => 23690 )