สินค้าเหลือน้อย

260 BAHT
395 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23691' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23690,23677,23676,23678,23675,23456,23414,23692,23689,23424,23413 Array ( [0] => 23690 [1] => 23677 [2] => 23676 [3] => 23678 [4] => 23675 [5] => 23456 [6] => 23414 [7] => 23692 [8] => 23689 [9] => 23424 [10] => 23413 )