สินค้าหมด

260 BAHT
395 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23690' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23456,23678,23691,23675,23414,23424,23413,23689,23677,23676,23692 Array ( [0] => 23456 [1] => 23678 [2] => 23691 [3] => 23675 [4] => 23414 [5] => 23424 [6] => 23413 [7] => 23689 [8] => 23677 [9] => 23676 [10] => 23692 )