สินค้าหมด

260 BAHT
395 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23690' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24795,23675,23691,24965,23414,23676,23677,23424,23413,24883,24857,23692,24858,24886,23678,23456,23689 Array ( [0] => 24795 [1] => 23675 [2] => 23691 [3] => 24965 [4] => 23414 [5] => 23676 [6] => 23677 [7] => 23424 [8] => 23413 [9] => 24883 [10] => 24857 [11] => 23692 [12] => 24858 [13] => 24886 [14] => 23678 [15] => 23456 [16] => 23689 )