มีสินค้า

3,100 BAHT
4790 BAHT
add to cart

DX อุลตร้าแมนไทกะ คอมพลีทเซ็ต ที่รวมเอาชุด DX ไทกะ สปาร์ค และ อุลตร้าแมน ไทกะ โฮลเดอร์ เซ็ต รวมไว้เป็นชุดเดียว

/
q select pid from dex_product where pid<>'23689' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23675,24883,24795,23692,23414,24886,23677,23676,24857,23413,23691,23424,23678,23690,23456,24965,24858 Array ( [0] => 23675 [1] => 24883 [2] => 24795 [3] => 23692 [4] => 23414 [5] => 24886 [6] => 23677 [7] => 23676 [8] => 24857 [9] => 23413 [10] => 23691 [11] => 23424 [12] => 23678 [13] => 23690 [14] => 23456 [15] => 24965 [16] => 24858 )