มีสินค้า

900 BAHT
add to cart

DX Flying Falcon Progrisekey

/
q select pid from dex_product where pid<>'23684' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24256,24340,23980,24255,23982,23977,23978,23879,24535,24544,24254,24540,23979,24541,23878,23880,23876,23981 Array ( [0] => 24256 [1] => 24340 [2] => 23980 [3] => 24255 [4] => 23982 [5] => 23977 [6] => 23978 [7] => 23879 [8] => 24535 [9] => 24544 [10] => 24254 [11] => 24540 [12] => 23979 [13] => 24541 [14] => 23878 [15] => 23880 [16] => 23876 [17] => 23981 )