พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 ตุลาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กุมภาพันธ์ 2020

3,900 BAHT
4300 BAHT
พรีออเดอร์

  • Product size: Tall: 150mm / 5.9"inch
  • Material: ABS, PVC

Set Content

・ Main Body
・ 2 types of left wrist for replacement, 3 types of right wrist for replacement
・ 2 types of facial expressions for replacement
・ A set of replacement road wear parts
・ Dragon Ball (Seven Star Ball)
・ 2 types of soles for flying pillars
・ Set of flying columns
・ Flying effect (large / small)
・ Pedestal

q select pid from dex_product where pid<>'23681' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10063,18735,13381,5853,12941,10756,7380,18925,7858,19428,14732,18137,14733,18353,18756,19421,13390,5939 Array ( [0] => 10063 [1] => 18735 [2] => 13381 [3] => 5853 [4] => 12941 [5] => 10756 [6] => 7380 [7] => 18925 [8] => 7858 [9] => 19428 [10] => 14732 [11] => 18137 [12] => 14733 [13] => 18353 [14] => 18756 [15] => 19421 [16] => 13390 [17] => 5939 )