มีสินค้า

ขนาด 15x21 cm (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

119 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23674' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23653,23663,23665,23532,23650,23666,23648,23672,23651,23656,23661,23673,23655,23659,23664,23667,23657,23452 Array ( [0] => 23653 [1] => 23663 [2] => 23665 [3] => 23532 [4] => 23650 [5] => 23666 [6] => 23648 [7] => 23672 [8] => 23651 [9] => 23656 [10] => 23661 [11] => 23673 [12] => 23655 [13] => 23659 [14] => 23664 [15] => 23667 [16] => 23657 [17] => 23452 )