มีสินค้า

ขนาด 15x21 cm (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

119 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23673' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23663,23650,23660,23532,23655,23656,23659,23661,23654,23658,23667,23657,23672,23648,23452,23662,23652,23584 Array ( [0] => 23663 [1] => 23650 [2] => 23660 [3] => 23532 [4] => 23655 [5] => 23656 [6] => 23659 [7] => 23661 [8] => 23654 [9] => 23658 [10] => 23667 [11] => 23657 [12] => 23672 [13] => 23648 [14] => 23452 [15] => 23662 [16] => 23652 [17] => 23584 )