มีสินค้า

ขนาด 15x21 cm (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

119 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23673' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23657,23658,23532,23674,23651,23659,23655,24337,23666,23648,23672,23664,23665,23653,23671,24252,23650,23656 Array ( [0] => 23657 [1] => 23658 [2] => 23532 [3] => 23674 [4] => 23651 [5] => 23659 [6] => 23655 [7] => 24337 [8] => 23666 [9] => 23648 [10] => 23672 [11] => 23664 [12] => 23665 [13] => 23653 [14] => 23671 [15] => 24252 [16] => 23650 [17] => 23656 )