มีสินค้า

ขนาด 15x21 cm (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

119 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23673' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24252,23652,23666,23661,23648,23659,23665,23658,23660,23654,23674,23655,23657,23663,23653,23532,23671,23667 Array ( [0] => 24252 [1] => 23652 [2] => 23666 [3] => 23661 [4] => 23648 [5] => 23659 [6] => 23665 [7] => 23658 [8] => 23660 [9] => 23654 [10] => 23674 [11] => 23655 [12] => 23657 [13] => 23663 [14] => 23653 [15] => 23532 [16] => 23671 [17] => 23667 )