มีสินค้า

ขนาด 15x21 cm (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

119 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23672' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23665,24337,23655,23654,23673,23653,23656,23652,23662,23660,23664,23657,23452,23584,23651,23532,23674,23663 Array ( [0] => 23665 [1] => 24337 [2] => 23655 [3] => 23654 [4] => 23673 [5] => 23653 [6] => 23656 [7] => 23652 [8] => 23662 [9] => 23660 [10] => 23664 [11] => 23657 [12] => 23452 [13] => 23584 [14] => 23651 [15] => 23532 [16] => 23674 [17] => 23663 )