มีสินค้า

ขนาด 15x21 cm (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

119 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23672' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23674,23662,23653,23663,23658,23648,23532,23655,23671,23664,23665,23667,23452,23654,23656,23652,23650,23661 Array ( [0] => 23674 [1] => 23662 [2] => 23653 [3] => 23663 [4] => 23658 [5] => 23648 [6] => 23532 [7] => 23655 [8] => 23671 [9] => 23664 [10] => 23665 [11] => 23667 [12] => 23452 [13] => 23654 [14] => 23656 [15] => 23652 [16] => 23650 [17] => 23661 )