สินค้าหมด

ขนาด 15x21 cm (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

119 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23671' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23652,23532,23651,23673,23452,23667,23655,23656,23666,23663,23662,23659,24252,23657,23665,23660,23654,23648 Array ( [0] => 23652 [1] => 23532 [2] => 23651 [3] => 23673 [4] => 23452 [5] => 23667 [6] => 23655 [7] => 23656 [8] => 23666 [9] => 23663 [10] => 23662 [11] => 23659 [12] => 24252 [13] => 23657 [14] => 23665 [15] => 23660 [16] => 23654 [17] => 23648 )