มีสินค้า

ขนาด 15x21 cm (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

119 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23671' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23532,23656,23652,23672,23665,23674,23651,23654,23657,23667,23658,23663,23660,23653,23673,23666,23584,23661 Array ( [0] => 23532 [1] => 23656 [2] => 23652 [3] => 23672 [4] => 23665 [5] => 23674 [6] => 23651 [7] => 23654 [8] => 23657 [9] => 23667 [10] => 23658 [11] => 23663 [12] => 23660 [13] => 23653 [14] => 23673 [15] => 23666 [16] => 23584 [17] => 23661 )