มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23668' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13942,16217,16226,6393,20340,22685,13896,23540,14175,18121,20564,23052,13963,18330,21292,13849,18919,11110 Array ( [0] => 13942 [1] => 16217 [2] => 16226 [3] => 6393 [4] => 20340 [5] => 22685 [6] => 13896 [7] => 23540 [8] => 14175 [9] => 18121 [10] => 20564 [11] => 23052 [12] => 13963 [13] => 18330 [14] => 21292 [15] => 13849 [16] => 18919 [17] => 11110 )