มีสินค้า

ขนาด A5 (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

79 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23667' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23664,23654,23655,23662,23661,23656,23650,23663,23452,23532,23665,23658,23671,23648,23666,23659,23660,23673 Array ( [0] => 23664 [1] => 23654 [2] => 23655 [3] => 23662 [4] => 23661 [5] => 23656 [6] => 23650 [7] => 23663 [8] => 23452 [9] => 23532 [10] => 23665 [11] => 23658 [12] => 23671 [13] => 23648 [14] => 23666 [15] => 23659 [16] => 23660 [17] => 23673 )