มีสินค้า

ขนาด A5 (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

79 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23667' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23584,23656,23663,23671,23655,23661,23652,23659,23657,23665,24252,23666,23653,23658,23662,23532,24337,23672 Array ( [0] => 23584 [1] => 23656 [2] => 23663 [3] => 23671 [4] => 23655 [5] => 23661 [6] => 23652 [7] => 23659 [8] => 23657 [9] => 23665 [10] => 24252 [11] => 23666 [12] => 23653 [13] => 23658 [14] => 23662 [15] => 23532 [16] => 24337 [17] => 23672 )