มีสินค้า

ขนาด A5 (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

79 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23665' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23652,23648,23653,23650,23660,23674,23654,23673,23656,23655,23584,23651,23666,23657,23672,23662,23664,23659 Array ( [0] => 23652 [1] => 23648 [2] => 23653 [3] => 23650 [4] => 23660 [5] => 23674 [6] => 23654 [7] => 23673 [8] => 23656 [9] => 23655 [10] => 23584 [11] => 23651 [12] => 23666 [13] => 23657 [14] => 23672 [15] => 23662 [16] => 23664 [17] => 23659 )