มีสินค้า

ขนาด A5 (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

79 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23665' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23663,23658,24337,23655,23661,23653,23666,23660,23674,23650,23656,23659,23532,24252,23662,23672,23584,23654 Array ( [0] => 23663 [1] => 23658 [2] => 24337 [3] => 23655 [4] => 23661 [5] => 23653 [6] => 23666 [7] => 23660 [8] => 23674 [9] => 23650 [10] => 23656 [11] => 23659 [12] => 23532 [13] => 24252 [14] => 23662 [15] => 23672 [16] => 23584 [17] => 23654 )