มีสินค้า

ขนาด A5 (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

79 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23664' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23673,23672,23650,23671,23674,23659,23662,23666,23663,23655,23532,23452,23661,23656,23648,23584,23654,23651 Array ( [0] => 23673 [1] => 23672 [2] => 23650 [3] => 23671 [4] => 23674 [5] => 23659 [6] => 23662 [7] => 23666 [8] => 23663 [9] => 23655 [10] => 23532 [11] => 23452 [12] => 23661 [13] => 23656 [14] => 23648 [15] => 23584 [16] => 23654 [17] => 23651 )