มีสินค้า

ขนาด A5 (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

79 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23664' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23657,23650,23652,24337,23671,23659,23651,23658,23666,23656,23673,23661,23660,23532,23452,23662,23672,23653 Array ( [0] => 23657 [1] => 23650 [2] => 23652 [3] => 24337 [4] => 23671 [5] => 23659 [6] => 23651 [7] => 23658 [8] => 23666 [9] => 23656 [10] => 23673 [11] => 23661 [12] => 23660 [13] => 23532 [14] => 23452 [15] => 23662 [16] => 23672 [17] => 23653 )