มีสินค้า

ขนาด 3x4 นิ้ว (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

29 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23663' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23452,23660,24252,23656,23665,23648,23673,23674,23651,23584,23657,23652,23671,24337,23659,23653,23661,23667 Array ( [0] => 23452 [1] => 23660 [2] => 24252 [3] => 23656 [4] => 23665 [5] => 23648 [6] => 23673 [7] => 23674 [8] => 23651 [9] => 23584 [10] => 23657 [11] => 23652 [12] => 23671 [13] => 24337 [14] => 23659 [15] => 23653 [16] => 23661 [17] => 23667 )