มีสินค้า

ขนาด 3x4 นิ้ว (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

29 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23663' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23674,23655,23667,23658,23664,23673,23666,23656,23657,23652,23660,23672,23651,23659,23661,23662,23653,23452 Array ( [0] => 23674 [1] => 23655 [2] => 23667 [3] => 23658 [4] => 23664 [5] => 23673 [6] => 23666 [7] => 23656 [8] => 23657 [9] => 23652 [10] => 23660 [11] => 23672 [12] => 23651 [13] => 23659 [14] => 23661 [15] => 23662 [16] => 23653 [17] => 23452 )