มีสินค้า

ขนาด 3x4 นิ้ว (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

29 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23663' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23667,23660,23659,23665,23648,23653,24252,23532,23664,24337,23650,23666,23652,23658,23671,23655,23674,23654 Array ( [0] => 23667 [1] => 23660 [2] => 23659 [3] => 23665 [4] => 23648 [5] => 23653 [6] => 24252 [7] => 23532 [8] => 23664 [9] => 24337 [10] => 23650 [11] => 23666 [12] => 23652 [13] => 23658 [14] => 23671 [15] => 23655 [16] => 23674 [17] => 23654 )