มีสินค้า

ขนาด 3x4 นิ้ว (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

29 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23662' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23674,23659,23532,23666,23658,23657,23654,23652,23663,23667,24252,23651,23648,23671,23584,23673,23661,23672 Array ( [0] => 23674 [1] => 23659 [2] => 23532 [3] => 23666 [4] => 23658 [5] => 23657 [6] => 23654 [7] => 23652 [8] => 23663 [9] => 23667 [10] => 24252 [11] => 23651 [12] => 23648 [13] => 23671 [14] => 23584 [15] => 23673 [16] => 23661 [17] => 23672 )