มีสินค้า

ขนาด 3x4 นิ้ว (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

29 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23662' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23665,23672,23666,23663,23671,23667,23656,23532,23674,23650,23661,23648,23654,23659,23655,23660,23651,23653 Array ( [0] => 23665 [1] => 23672 [2] => 23666 [3] => 23663 [4] => 23671 [5] => 23667 [6] => 23656 [7] => 23532 [8] => 23674 [9] => 23650 [10] => 23661 [11] => 23648 [12] => 23654 [13] => 23659 [14] => 23655 [15] => 23660 [16] => 23651 [17] => 23653 )