มีสินค้า

ขนาด 3x4 นิ้ว (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

29 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23661' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23452,23672,23666,23663,23651,23660,23658,23657,23673,24252,24337,23653,23656,23674,23654,23584,23662,23655 Array ( [0] => 23452 [1] => 23672 [2] => 23666 [3] => 23663 [4] => 23651 [5] => 23660 [6] => 23658 [7] => 23657 [8] => 23673 [9] => 24252 [10] => 24337 [11] => 23653 [12] => 23656 [13] => 23674 [14] => 23654 [15] => 23584 [16] => 23662 [17] => 23655 )