มีสินค้า

ขนาด 3x4 นิ้ว (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

29 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23661' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23650,23652,23671,23672,23674,23673,23665,23664,23663,23651,23660,23666,23648,23584,23662,23656,23667,23658 Array ( [0] => 23650 [1] => 23652 [2] => 23671 [3] => 23672 [4] => 23674 [5] => 23673 [6] => 23665 [7] => 23664 [8] => 23663 [9] => 23651 [10] => 23660 [11] => 23666 [12] => 23648 [13] => 23584 [14] => 23662 [15] => 23656 [16] => 23667 [17] => 23658 )