มีสินค้า

ขนาด 3x4 นิ้ว (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

29 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23660' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24252,23651,23653,23672,23671,23667,23650,23659,23655,23673,23661,23665,23657,23532,23648,23452,24337,23584 Array ( [0] => 24252 [1] => 23651 [2] => 23653 [3] => 23672 [4] => 23671 [5] => 23667 [6] => 23650 [7] => 23659 [8] => 23655 [9] => 23673 [10] => 23661 [11] => 23665 [12] => 23657 [13] => 23532 [14] => 23648 [15] => 23452 [16] => 24337 [17] => 23584 )