มีสินค้า

ขนาด 3x4 นิ้ว (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

29 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23660' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23653,23665,23661,23659,24281,23662,23672,23663,24337,24252,23658,23655,23584,23674,23650,23671,23452,23656 Array ( [0] => 23653 [1] => 23665 [2] => 23661 [3] => 23659 [4] => 24281 [5] => 23662 [6] => 23672 [7] => 23663 [8] => 24337 [9] => 24252 [10] => 23658 [11] => 23655 [12] => 23584 [13] => 23674 [14] => 23650 [15] => 23671 [16] => 23452 [17] => 23656 )