มีสินค้า

ขนาด 3x4 นิ้ว (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

29 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23659' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23584,23671,23664,23656,23672,23651,23657,23652,23662,23655,23452,23666,23648,23650,23673,23674,23658,23653 Array ( [0] => 23584 [1] => 23671 [2] => 23664 [3] => 23656 [4] => 23672 [5] => 23651 [6] => 23657 [7] => 23652 [8] => 23662 [9] => 23655 [10] => 23452 [11] => 23666 [12] => 23648 [13] => 23650 [14] => 23673 [15] => 23674 [16] => 23658 [17] => 23653 )