มีสินค้า

ขนาด 3x4 นิ้ว (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

29 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23659' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24252,23662,23657,23584,23650,23674,23655,23658,23673,23652,23665,23667,23663,23651,23532,23661,23452,23660 Array ( [0] => 24252 [1] => 23662 [2] => 23657 [3] => 23584 [4] => 23650 [5] => 23674 [6] => 23655 [7] => 23658 [8] => 23673 [9] => 23652 [10] => 23665 [11] => 23667 [12] => 23663 [13] => 23651 [14] => 23532 [15] => 23661 [16] => 23452 [17] => 23660 )