มีสินค้า

ขนาด 3x4 นิ้ว (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

29 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23658' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23657,23665,23532,23671,23666,23652,23584,23673,23656,23651,23663,23654,23660,23672,23674,23650,23664,23452 Array ( [0] => 23657 [1] => 23665 [2] => 23532 [3] => 23671 [4] => 23666 [5] => 23652 [6] => 23584 [7] => 23673 [8] => 23656 [9] => 23651 [10] => 23663 [11] => 23654 [12] => 23660 [13] => 23672 [14] => 23674 [15] => 23650 [16] => 23664 [17] => 23452 )