มีสินค้า

ขนาด 3x4 นิ้ว (มีลายเส้น) ใช้สำหรับจดบันทึก

29 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23658' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24337,23648,23673,23650,23665,23664,23532,23652,23651,23661,23584,23657,23659,23655,23653,23672,23667,23656 Array ( [0] => 24337 [1] => 23648 [2] => 23673 [3] => 23650 [4] => 23665 [5] => 23664 [6] => 23532 [7] => 23652 [8] => 23651 [9] => 23661 [10] => 23584 [11] => 23657 [12] => 23659 [13] => 23655 [14] => 23653 [15] => 23672 [16] => 23667 [17] => 23656 )