พรีออเดอร์

5,000 BAHT
5600 BAHT
พรีออเดอร์

"THE IDOLM@STER SHINY COLORS 1stLIVE FLY TO THE SHINY SKY" two-disc blu-ray set featuring their first live "THE IDOLM@STER SHINY COLORS" held on March 10th. Also features many other footage beside the live, stage readings of all concerts, making-of, and bonus footage.
Special Feature / Bonus Track: audio commentary

q select pid from dex_product where pid<>'23644' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22417,20471,21587,21590,21584,21588,19531,23029,24716,21338,20470,11772,23411,22150,23420,21807,23941,20469 Array ( [0] => 22417 [1] => 20471 [2] => 21587 [3] => 21590 [4] => 21584 [5] => 21588 [6] => 19531 [7] => 23029 [8] => 24716 [9] => 21338 [10] => 20470 [11] => 11772 [12] => 23411 [13] => 22150 [14] => 23420 [15] => 21807 [16] => 23941 [17] => 20469 )