พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23640' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15055,17297,766,2876,22512,15058,15048,15082,13096,19350,15039,17299,15076,15073,18643,17908,19353,2874 Array ( [0] => 15055 [1] => 17297 [2] => 766 [3] => 2876 [4] => 22512 [5] => 15058 [6] => 15048 [7] => 15082 [8] => 13096 [9] => 19350 [10] => 15039 [11] => 17299 [12] => 15076 [13] => 15073 [14] => 18643 [15] => 17908 [16] => 19353 [17] => 2874 )