พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23640' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15073,23573,2873,15050,1928,3369,17904,15057,15039,10581,6335,17907,2871,17878,17894,17870,17863,15065 Array ( [0] => 15073 [1] => 23573 [2] => 2873 [3] => 15050 [4] => 1928 [5] => 3369 [6] => 17904 [7] => 15057 [8] => 15039 [9] => 10581 [10] => 6335 [11] => 17907 [12] => 2871 [13] => 17878 [14] => 17894 [15] => 17870 [16] => 17863 [17] => 15065 )