พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23640' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17880,17300,2882,15035,17915,15061,15066,10509,16078,23573,17683,2876,17879,3369,9781,17885,15057,17878 Array ( [0] => 17880 [1] => 17300 [2] => 2882 [3] => 15035 [4] => 17915 [5] => 15061 [6] => 15066 [7] => 10509 [8] => 16078 [9] => 23573 [10] => 17683 [11] => 2876 [12] => 17879 [13] => 3369 [14] => 9781 [15] => 17885 [16] => 15057 [17] => 17878 )