พรีออเดอร์

7,550 BAHT
8400 BAHT
พรีออเดอร์

Six Blu-ray disc set capturing "The Idolm@ster SideM Producer Meeting 315 Sp@rkling Time With All!!!" held at Makuhari Messe rom March 15-17, 2019. Also includes making-of for each day.
Special Feature / Bonus Track: backstage footage, new anime episodes of "THE IDOLM@STER SideM Wakeatte Mini!"

q select pid from dex_product where pid<>'23639' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25188,1335,22569,1334,1984,20180,24523,22147,19131,1985,24521,21790,11469,11546,10177,11552,24855,21713 Array ( [0] => 25188 [1] => 1335 [2] => 22569 [3] => 1334 [4] => 1984 [5] => 20180 [6] => 24523 [7] => 22147 [8] => 19131 [9] => 1985 [10] => 24521 [11] => 21790 [12] => 11469 [13] => 11546 [14] => 10177 [15] => 11552 [16] => 24855 [17] => 21713 )