พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23637' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,492,18119,10235,13775,5237,11764,22288,7327,20165,9374,2672,2603,19504,3827,3628,8278,13178,21705 Array ( [0] => 492 [1] => 18119 [2] => 10235 [3] => 13775 [4] => 5237 [5] => 11764 [6] => 22288 [7] => 7327 [8] => 20165 [9] => 9374 [10] => 2672 [11] => 2603 [12] => 19504 [13] => 3827 [14] => 3628 [15] => 8278 [16] => 13178 [17] => 21705 )