พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23637' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10440,22749,6269,14608,6118,21878,10269,2020,7908,6468,20991,20936,2888,2994,21696,24579,6415,15788 Array ( [0] => 10440 [1] => 22749 [2] => 6269 [3] => 14608 [4] => 6118 [5] => 21878 [6] => 10269 [7] => 2020 [8] => 7908 [9] => 6468 [10] => 20991 [11] => 20936 [12] => 2888 [13] => 2994 [14] => 21696 [15] => 24579 [16] => 6415 [17] => 15788 )