พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23636' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22115,10706,6794,3622,23769,6900,19529,6304,15831,6442,3912,6641,7326,1291,3444,23850,2693,5926 Array ( [0] => 22115 [1] => 10706 [2] => 6794 [3] => 3622 [4] => 23769 [5] => 6900 [6] => 19529 [7] => 6304 [8] => 15831 [9] => 6442 [10] => 3912 [11] => 6641 [12] => 7326 [13] => 1291 [14] => 3444 [15] => 23850 [16] => 2693 [17] => 5926 )