พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23636' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18218,21710,5925,20351,22093,2889,19530,4691,5245,20125,2682,15973,2090,3636,19742,23935,21469,499 Array ( [0] => 18218 [1] => 21710 [2] => 5925 [3] => 20351 [4] => 22093 [5] => 2889 [6] => 19530 [7] => 4691 [8] => 5245 [9] => 20125 [10] => 2682 [11] => 15973 [12] => 2090 [13] => 3636 [14] => 19742 [15] => 23935 [16] => 21469 [17] => 499 )