พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23636' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16128,14128,24761,12462,4010,481,21911,7260,14550,11514,23167,19746,17679,9936,3381,21923,20795,6654 Array ( [0] => 16128 [1] => 14128 [2] => 24761 [3] => 12462 [4] => 4010 [5] => 481 [6] => 21911 [7] => 7260 [8] => 14550 [9] => 11514 [10] => 23167 [11] => 19746 [12] => 17679 [13] => 9936 [14] => 3381 [15] => 21923 [16] => 20795 [17] => 6654 )