พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23633' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6059,12986,22586,19087,16126,4206,18212,10994,6438,9365,4700,6604,7333,6863,7152,18659,22583,23818 Array ( [0] => 6059 [1] => 12986 [2] => 22586 [3] => 19087 [4] => 16126 [5] => 4206 [6] => 18212 [7] => 10994 [8] => 6438 [9] => 9365 [10] => 4700 [11] => 6604 [12] => 7333 [13] => 6863 [14] => 7152 [15] => 18659 [16] => 22583 [17] => 23818 )