พรีออเดอร์

3,200 BAHT
3500 BAHT
พรีออเดอร์

The long awaited Blu-ray of live "Suzumura Kenichi Live 2019 "WARAUTA" Live Blu-ray" held on Jan. 5-6, 2019 held at Pacifico Yokohama. Disc 1 features the one-man live to commemorate his 10th anniversary. Disc 2 comes with making-of. Also includes footage of King & Rogueone's secret guest appearance.

q select pid from dex_product where pid<>'23631' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24511,5180,9373,22887,10076,23545,18066,1745,24973,8258,5645,6505,23849,9481,7818,24218,24747,11987 Array ( [0] => 24511 [1] => 5180 [2] => 9373 [3] => 22887 [4] => 10076 [5] => 23545 [6] => 18066 [7] => 1745 [8] => 24973 [9] => 8258 [10] => 5645 [11] => 6505 [12] => 23849 [13] => 9481 [14] => 7818 [15] => 24218 [16] => 24747 [17] => 11987 )