พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23628' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5643,19727,1587,6637,19756,3383,6616,10047,8924,6636,8964,11239,11755,2812,18545,12485,21618,23708 Array ( [0] => 5643 [1] => 19727 [2] => 1587 [3] => 6637 [4] => 19756 [5] => 3383 [6] => 6616 [7] => 10047 [8] => 8924 [9] => 6636 [10] => 8964 [11] => 11239 [12] => 11755 [13] => 2812 [14] => 18545 [15] => 12485 [16] => 21618 [17] => 23708 )