พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23628' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23328,3150,7199,16368,16306,22965,22714,21707,3440,6502,8273,2678,19178,7809,2948,22091,16308,3257 Array ( [0] => 23328 [1] => 3150 [2] => 7199 [3] => 16368 [4] => 16306 [5] => 22965 [6] => 22714 [7] => 21707 [8] => 3440 [9] => 6502 [10] => 8273 [11] => 2678 [12] => 19178 [13] => 7809 [14] => 2948 [15] => 22091 [16] => 16308 [17] => 3257 )