พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23628' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2759,23011,5445,6638,9371,5260,3043,21673,2681,7238,4232,9927,9296,4854,22111,22108,3796,5397 Array ( [0] => 2759 [1] => 23011 [2] => 5445 [3] => 6638 [4] => 9371 [5] => 5260 [6] => 3043 [7] => 21673 [8] => 2681 [9] => 7238 [10] => 4232 [11] => 9927 [12] => 9296 [13] => 4854 [14] => 22111 [15] => 22108 [16] => 3796 [17] => 5397 )