พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23627' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21661,10894,22163,24664,9769,2748,6445,1492,2734,22241,22913,24321,23307,8715,18469,22061,5224,24786 Array ( [0] => 21661 [1] => 10894 [2] => 22163 [3] => 24664 [4] => 9769 [5] => 2748 [6] => 6445 [7] => 1492 [8] => 2734 [9] => 22241 [10] => 22913 [11] => 24321 [12] => 23307 [13] => 8715 [14] => 18469 [15] => 22061 [16] => 5224 [17] => 24786 )