พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23627' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,942,9767,3909,19670,22428,5802,10457,1328,18438,6442,23843,4222,1479,4744,5689,20105,21621,23416 Array ( [0] => 942 [1] => 9767 [2] => 3909 [3] => 19670 [4] => 22428 [5] => 5802 [6] => 10457 [7] => 1328 [8] => 18438 [9] => 6442 [10] => 23843 [11] => 4222 [12] => 1479 [13] => 4744 [14] => 5689 [15] => 20105 [16] => 21621 [17] => 23416 )