พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23627' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14547,18037,18463,508,9238,3911,5513,8938,23290,20921,4188,10844,6452,21673,16084,1485,19662,19339 Array ( [0] => 14547 [1] => 18037 [2] => 18463 [3] => 508 [4] => 9238 [5] => 3911 [6] => 5513 [7] => 8938 [8] => 23290 [9] => 20921 [10] => 4188 [11] => 10844 [12] => 6452 [13] => 21673 [14] => 16084 [15] => 1485 [16] => 19662 [17] => 19339 )