มีสินค้า

250 BAHT
add to cart

MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5  มี 5 แบบให้เลือกสะสม

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 Gundam G3

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 G Fighter (G3 Color)

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 Unicorn Gundam (Awakening)

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 Zaku Marking Plus

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 MS Weapon Set

q select pid from dex_product where pid<>'23625' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9231,13101,6854,12997,7249,8549,9247,4993,22335,20051,14469,9262,17916,10026,21442,4990,23180,8509 Array ( [0] => 9231 [1] => 13101 [2] => 6854 [3] => 12997 [4] => 7249 [5] => 8549 [6] => 9247 [7] => 4993 [8] => 22335 [9] => 20051 [10] => 14469 [11] => 9262 [12] => 17916 [13] => 10026 [14] => 21442 [15] => 4990 [16] => 23180 [17] => 8509 )