มีสินค้า

250 BAHT
add to cart

MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5  มี 5 แบบให้เลือกสะสม

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 Gundam G3

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 G Fighter (G3 Color)

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 Unicorn Gundam (Awakening)

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 Zaku Marking Plus

- MOBILE SUIT ENSEMBLE 1.5 MS Weapon Set

q select pid from dex_product where pid<>'23625' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5971,22804,21745,20849,10348,1174,20807,9236,24061,6855,8611,17516,13137,21821,9248,18186,16151,10301 Array ( [0] => 5971 [1] => 22804 [2] => 21745 [3] => 20849 [4] => 10348 [5] => 1174 [6] => 20807 [7] => 9236 [8] => 24061 [9] => 6855 [10] => 8611 [11] => 17516 [12] => 13137 [13] => 21821 [14] => 9248 [15] => 18186 [16] => 16151 [17] => 10301 )