มีสินค้า

200 BAHT
add to cart

GASHAPLA MOBILE SUIT 01  มี 4 แบบให้เลือกสะสม

- Gashapla Mobile Suit 01 Char Zaku

- Gashapla Mobile Suit 01 Zaku II

- Gashapla Mobile Suit 01 Zaku High Mobility

- Gashapla Mobile Suit 01 Weapon Set

q select pid from dex_product where pid<>'23621' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22994,9244,24061,22804,3403,13099,7069,3615,4011,5079,23054,5065,19557,20152,19297,20147,9284,18186 Array ( [0] => 22994 [1] => 9244 [2] => 24061 [3] => 22804 [4] => 3403 [5] => 13099 [6] => 7069 [7] => 3615 [8] => 4011 [9] => 5079 [10] => 23054 [11] => 5065 [12] => 19557 [13] => 20152 [14] => 19297 [15] => 20147 [16] => 9284 [17] => 18186 )