พรีออเดอร์จำกัด

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 28 สิงหาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤศจิกายน 2019

2,250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23617' and ( pcharacter='442' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21410,14937,18737,23564,17214,20134,20890,22950,13250,18738,18721,14941,18732,13783,15463,18588,18781,14311 Array ( [0] => 21410 [1] => 14937 [2] => 18737 [3] => 23564 [4] => 17214 [5] => 20134 [6] => 20890 [7] => 22950 [8] => 13250 [9] => 18738 [10] => 18721 [11] => 14941 [12] => 18732 [13] => 13783 [14] => 15463 [15] => 18588 [16] => 18781 [17] => 14311 )