พรีออเดอร์จำกัด

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 28 สิงหาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤศจิกายน 2019

2,250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23617' and ( pcharacter='442' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18587,13250,14312,13577,23354,18749,13252,18734,18754,13246,17335,22958,18728,18743,13247,23564,18732,15466 Array ( [0] => 18587 [1] => 13250 [2] => 14312 [3] => 13577 [4] => 23354 [5] => 18749 [6] => 13252 [7] => 18734 [8] => 18754 [9] => 13246 [10] => 17335 [11] => 22958 [12] => 18728 [13] => 18743 [14] => 13247 [15] => 23564 [16] => 18732 [17] => 15466 )